RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy Państwa o wprowadzonych zasadach ochrony danych osobowych i przysługujących Państwu uprawnieniach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Sławomir Zagrodzki z siedzibą w Dobrej 72-003 ul. Frezjowa 24, NIP 8521532933; e-mail: kontakt@zagrodzki.eu.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:
         - w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail - na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO),
         - realizacji umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/wynajmie nieruchomości na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
         - w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących
            (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust.1f RODO);
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji umowy pośrednictwa, marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania lub aż zgoda nie zostanie cofnięta.
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie prawnej jak np.: organy wymiaru sprawiedliwości, organy kontroli skarbowej, a także drugim stronom umowy sprzedaży/kupna/wynajmu.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  6. Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych może być zrealizowane poprzez zgłoszenie na adres mail: kontakt@zagrodzki.eu.