zdjecie

-

miejscowość: Dołuje
cena: 140 000,00 zł

cena: 140 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 2 800,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 4 060,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 933,80 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 705,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 410,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 162,15 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 324,30 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 148 660,95 PLN Cena końcowa: 149 728,10 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.